Có 1 kết quả:

cóng méi

1/1

cóng méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) never (in the past)
(2) never did