Có 1 kết quả:

cóng fàn

1/1

cóng fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accessory to a crime
(2) accomplice