Có 1 kết quả:

cóng huǎn

1/1

cóng huǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to hurry
(2) to procrastinate
(3) to postpone