Có 1 kết quả:

cóng zhě

1/1

cóng zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) follower
(2) attendant