Có 1 kết quả:

cóng qīng

1/1

cóng qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be lenient (in sentencing)