Có 1 kết quả:

cāng cù

1/1

cāng cù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 倉促|仓促[cang1 cu4]