Có 1 kết quả:

Cāng fū

1/1

Cāng fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kurashiki, city in Okayama Prefecture 岡山縣|冈山县[Gang1 shan1 xian4], Japan