Có 1 kết quả:

cāng huáng

1/1

cāng huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a panic
(2) flurried