Có 1 kết quả:

tā xiāng

1/1

tā xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreign land
(2) away from one's native place