Có 1 kết quả:

tā guó

1/1

tā guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

another country

Một số bài thơ có sử dụng