Có 1 kết quả:

tā niáng de

1/1

tā niáng de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 他媽的|他妈的[ta1 ma1 de5]