Có 1 kết quả:

tā shā

1/1

tā shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

homicide (law)