Có 1 kết quả:

tā shā

1/1

tā shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

homicide (law)