Có 1 kết quả:

tā qiān

1/1

tā qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relocate
(2) to move elsewhere