Có 1 kết quả:

xiān nǚ

1/1

xiān nǚ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiên nữ, con gái đẹp

Từ điển Trung-Anh

fairy

Một số bài thơ có sử dụng