Có 1 kết quả:

Xiān nǚ zuò

1/1

Xiān nǚ zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Andromeda (constellation)