Có 1 kết quả:

Xiān nǚ zuò dà xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31