Có 1 kết quả:

xiān nǚ bàng

1/1

xiān nǚ bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sparkler (hand-held firework)