Có 1 kết quả:

xiān shān qióng gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

jeweled palace in the fairy mountain