Có 1 kết quả:

xiān qì

1/1

xiān qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

magic breath