Có 1 kết quả:

xiān bèi

1/1

xiān bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rice cracker