Có 1 kết quả:

xiān hè

1/1

xiān hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red-crowned crane (Grus japonensis)