Có 1 kết quả:

qiān huǐ

1/1

qiān huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

repentance (in Christianity)