Có 1 kết quả:

Gē lǎo zú

1/1

Gē lǎo zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gelao or Klau ethnic group of Guizhou