Có 1 kết quả:

Gē lǎo zú ㄍㄜ ㄌㄠˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gelao or Klau ethnic group of Guizhou