Có 1 kết quả:

Dài xiàn

1/1

Dài xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dai county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi