Có 1 kết quả:

dài bì

1/1

dài bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

token (used instead of money for slot machines, in game arcades etc)