Có 1 kết quả:

dài shù cù ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄘㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

algebraic variety (math.)