Có 1 kết quả:

dài biǎo duì

1/1

dài biǎo duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

delegation