Có 1 kết quả:

lìng rén tàn

1/1

lìng rén tàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to astonish