Có 1 kết quả:

lìng rén tàn wéi guān zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(set expression) astonishing to see