Có 1 kết quả:

lìng rén chī jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to shock
(2) to amaze