Có 1 kết quả:

lìng rén qīn pèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

admirable