Có 1 kết quả:

lìng xiōng

1/1

lìng xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Your esteemed older brother (honorific)