Có 1 kết quả:

lìng jí

1/1

lìng jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ringgit (Malaysian currency unit)