Có 1 kết quả:

lìng táng

1/1

lìng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your mother