Có 1 kết quả:

lìng dǎo rén

1/1

lìng dǎo rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leader
(2) usually written 領導人|领导人