Có 1 kết quả:

lìng zūn

1/1

lìng zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Your esteemed father (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng