Có 1 kết quả:

lìng cí

1/1

lìng cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Your esteemed mother (honorific)