Có 1 kết quả:

Líng hú Dé fēn

1/1

Líng hú Dé fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书