Có 1 kết quả:

lìng yào

1/1

lìng yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seasonal medication