Có 1 kết quả:

lìng qīn

1/1

lìng qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Your esteemed parent (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng