Có 1 kết quả:

lìng láng

1/1

lìng láng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Your esteemed son (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng