Có 1 kết quả:

lìng kǔn

1/1

lìng kǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

your wife (honorific)