Có 1 kết quả:

Yǐ lì yà sǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eleazar (son of Eluid)