Có 1 kết quả:

Yǎng guāng

1/1

Yǎng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那

Một số bài thơ có sử dụng