Có 1 kết quả:

Yǎng guāng Dà Jīn tǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Great Pagoda of Yangon (Rangoon)