Có 1 kết quả:

Zhòng bā

1/1

Zhòng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhongba county, Tibetan: 'Brong pa rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet