Có 1 kết quả:

rèn xiá

1/1

rèn xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chivalrous
(2) helping the weak for the sake of justice