Có 1 kết quả:

rèn qì

1/1

rèn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to act on impulse