Có 1 kết quả:

rèn zhí

1/1

rèn zhí

giản thể

Từ điển phổ thông

nhậm chức

Từ điển Trung-Anh

to hold an office or post